ZZ

Právo obchodných spoločností

K našej praxi patrí zakladanie obchodných spoločností, príprava zakladajúcich dokumentov, zabezpečenie potrebných oprávnení a licencií pre podnikanie a zastupovanie klientov v konaniach pred živnostenským úradom, obchodným registrom a ďalšími príslušnými orgánmi, smerujúce k zápisu spoločnosti do obchodného registra. Pre našich klientov pripravujeme rôzne dokumenty týkajúce sa fungovania a riadenia obchodných spoločností a vzťahov medzi spoločníkmi, ako napríklad zmluvy medzi akcionármi a spoločníkmi alebo zmluvy o výkone funkcie členov štatutárneho orgánu.

Taktiež zabezpečujeme právnu podporu bežných aj neštandardných procesov prebiehajúcich v obchodných spoločnostiach počas ich existencie, ku ktorým patrí vymenovanie alebo odvolanie členov štatutárnych alebo dozorných orgánov, zvyšovanie alebo znižovanie základného imania, predaj podniku alebo jeho časti, zmena právnej formy, prípadne vstup do spoločného podniku (joint venture), či už na zmluvnom alebo korporátnom základe.

Domov | Právne služby | Novinky | Náš tím | Kariéra | Kontakt | Odkazy