ZZ

Správne právo a regulované odvetvia

So správnym právom a jeho aplikáciou v praxi sa každý podnikateľ stretáva v rámci bežného chodu svojich podnikateľských aktivít.

Právnici advokátskej kancelárie Zárecký Zeman pravidelne poskytujú právne poradenstvo svojim klientom pri zastupovaní v rôznych typoch správnych konaní, vrátane preskúmania zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov. Súčasťou našej praxe je starostlivosť o právne aspekty podnikania našich klientov v celom spektre regulovaných odvetví, vrátane sektorov energetiky, telekomunikácii, dopravy, letectva a odpadov.

Naša advokátska kancelária získala rozsiahle skúsenosti v oblasti geologického a banského práva. V právnych záležitostiach našich klientov taktiež často posudzujeme rôzne otázky súvisiace so spracúvaním a ochranou osobných údajov, ochranou spotrebiteľa, či pobytom cudzincov.

Domov | Právne služby | Novinky | Náš tím | Kariéra | Kontakt | Odkazy