ZZ

Fúzie a akvizície

Tím našich právnikov má jedinečné skúsenosti s poskytovaním transakčného poradenstva klientom v súvislosti s nadobúdaním majetkových podielov a akcií cieľových spoločností, zlučovania a splynutia spoločností, predaja podnikov a ich častí ako aj vytvárania spoločných podnikov (joint ventures), či už na zmluvnom alebo korporačnom základe.

V rámci príslušnej transakcie uskutočňujeme právne audity nadobúdaných spoločností a podnikaní, optimalizujeme akvizičnú štruktúru, pripravujeme transakčnú zmluvnú dokumentáciu a zabezpečujeme potrebné úkony vo vzťahu k dotknutým regulačným orgánom Slovenskej republiky (napr. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky).

Ku klientom, ktorým sme poskytli naše právne služby patria banky, investičné spoločnosti a investičné fondy ako aj významné nadnárodné spoločnosti pôsobiace v rôznych sektoroch hospodárstva, ako napríklad v oblasti bankovníctva, automobilového priemyslu, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu, nehnuteľností a stavebných výrobkov, balenia potravín, informačných technológií, energetiky a telekomunikácií.

Domov | Právne služby | Novinky | Náš tím | Kariéra | Kontakt | Odkazy