ZZ

Mgr. Tomáš Zárecký

fotoB2

Tomáš Zárecký ukončil Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave získaním titulu Mgr. v roku 2001. Od roku 2005 je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Je občanom Slovenskej a Talianskej republiky a plynule hovorí anglicky a taliansky.

V rokoch 2005 až 2009 pôsobil na pozícii partnera Advokátskej kancelárie Čechová & Partners, kde v rokoch 2005 a 2006 viedol a zodpovedal za vedenie jej pobočky v Bruseli.

Tomáš Zárecký je uznávaným odborníkom v oblasti práva nehnuteľností, pričom tejto oblasti sa venuje prioritne. Má tiež rozsiahle skúsenosti v oblasti  PPP projektov, fúzií a akvizícií, práva obchodných spoločností, obchodných zmlúv a bankového a finančného práva. Pravidelne poskytuje poradenstvo domácim a zahraničným investorom v oblasti nehnuteľností, súkromným kapitálovým fondom, developerom, bankám a iným finančným inštitúciám, správcom aktív a iným klientom, pričom sa komplexne zaoberá všetkými aspektmi transakcií s nehnuteľnosťami. Často pôsobí v multidisciplinárnych tímoch spolu s konzultantmi pre oblasť nehnuteľností, projektovými manažérmi, architektmi, stavebnými inžiniermi a ďalšími profesionálmi. Medzi konkrétne oblasti jeho pôsobenia patrí, okrem iného, právne poradenstvo pri kúpe a predaji nehnuteľností vrátane due diligence, právne aspekty developmentu nehnuteľností, komerčné nájomné vzťahy, zmluvy o dodávke stavieb (zmluvy o dielo), zmluvy o správe majetku a právne aspekty územného a stavebného konania.

V oblasti fúzií a akvizícií poskytoval právne  poradenstvo pri mnohých transakciách viacerým globálnym spoločnostiam pôsobiacim v oblasti nehnuteľností, bankovníctva, automobilového priemyslu, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu, balenia potravín, informačných technológií a energetiky, a to v transakčných ako aj korporačných otázkach.

Domov | Právne služby | Novinky | Náš tím | Kariéra | Kontakt | Odkazy