ZZ

Pracovné právo

Aplikácia pracovného práva je súčasťou každodenného života podnikateľských subjektov a zároveň aj fyzických osôb – zamestnancov.

Tím našej advokátskej kancelárie poskytuje podporu svojim klientom v oblasti individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, ako je dohodovanie pracovných pomerov, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zmena už existujúcich podmienok pracovnoprávnych vzťahov, ale aj ich ukončovanie, vrátane poradenstva pri hromadnom prepúšťaní.

Naše právne poradenstvo zahŕňa i odbornú pomoc pri kolektívnom vyjednávaní a činnosti zástupcov zamestnancov u zamestnávateľov, ako na národnej, tak na európskej úrovni.

Nakoľko činnosť zamestnávateľov i zamestnancov prináša v praktickom živote i sporové situácie, poskytujeme naším klientom zastúpenie v pracovnoprávnych sporoch pri uplatňovaní ich práv a nárokov.

Domov | Právne služby | Novinky | Náš tím | Kariéra | Kontakt | Odkazy