ZZ

Pracovné právo: Zmena súm stravného

29/10/2014

S účinnosťou od 01.11.2014 sa zvyšuje suma stravného, ktorú je povinný zamestnávateľ poskytnúť svojim zamestnancom pri pracovných cestách, a to nasledovne:

(a) pracovná cesta v trvaní 5 - 12 hodín: 4,20 EUR,

(b) pracovná cesta v trvaní 12 - 18 hodín: 6,30 EUR, a

(c) pracovná cesta v trvaní nad 18 hodín: 9,80 EUR.

V tejto súvislosti dochádza aj k zvýšeniu maximálnej výšky príspevku zamestnávateľa na na stravovanie zamestnancov. Od 01.11.2014 pôjde o sumu 2,31 EUR.

Ak zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov stravovanie formou stravných poukážok, hodnota stravovacej poukážky musí od 01.11.2014 dosahovať sumu minimálne 3,15 EUR.

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bolo publikované v Zbierke zákonov pod č. 296/2014 v čiastke č. 91/2014. Jeho znenie je k dispozícii tu.

Domov | Právne služby | Novinky | Náš tím | Kariéra | Kontakt | Odkazy