ZZ

Tomáš Zárecký v Pracovnej skupine pre súkromné právo

06/11/2013

Mgr. Tomáš Zárecký bol uznesením Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory zo dňa 10.10.2013 vymenovaný do funkcie člena Pracovnej skupiny pre súkromné právo, podskupina pre obchodné právo.

Pracovné skupiny predstavujú poradné orgány a ich úlohou je predkladať poradné stanoviská Predsedníctvu Slovenskej advokátskej komory. Pracovná podskupina pre obchodné právo sa zaoberá najmä odbornými otázkami z odvetvia obchodného práva, pripomienkami a návrhmi predpisov v legislatívnom procese, ako aj prípravou vzdelávania advokátskych koncipientov a advokátov v danej oblasti práva.

Domov | Právne služby | Novinky | Náš tím | Kariéra | Kontakt | Odkazy