ZZ

Advokátka JUDr. Veronika Užáková sa stala novým členom nášho tímu

01/01/2011

Advokátska kancelária Zárecký Zeman od 1. januára 2011 posilnila svoj tím o advokátku JUDr. Veroniku Užákovú. Veronika Užáková získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2000, JUDr. 2007). Pred príchodom do Advokátskej kancelárie Zárecký Zeman získala bohaté skúsenosti pôsobením v poradenskej spoločnosti Arthur Andersen, k.s., ďalej v advokátskej kancelárii Čechová & Partners a u advokátky prof. JUDr. Márie Patakyovej. Od roku 2008 pôsobí zároveň na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v minulosti ako výskumný pracovník, od roku 2010 ako interný doktorand, kde sa, okrem iného, venuje výskumu v oblasti corporate governance a medzinárodnej obchodnej arbitráže.

Veronika Užáková sa vo svojej praxi zameriava najmä na oblasť práva obchodných spoločností, fúzií a akvizícií a zmluvného práva. Významné skúsenosti taktiež nadobudla v oblasti pracovného práva, práva nehnuteľností a všeobecne právneho poradenstva v súvislosti príchodom zahraničných investorov na Slovensko.

Domov | Právne služby | Novinky | Náš tím | Kariéra | Kontakt | Odkazy